Felújítási támogatás - kik igényelhetik 2023-ban is?

2023.01.13

A többség 2022. dec. 31-én éjfélig igényelhette a felújítási támogatást!

2023. március 31-ig igényelhető a felújítási támogatás 2 esetben:

1. Magzat elhalás vagy halva születés történt,vagy
2. Kizárólagosan vagy részben napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje is történt a felújítás során. 

Megjelent a Kormány 540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról. 

Ennek alapján:

1., Az igénylő támogatásra való jogosultsága a magzat elhalásának vagy halva születésének, vagy a gyermek halálának a támogatási kérelem benyújtását megelőző bekövetkezése esetén is megállapítható, ha igazolja, hogy legkorábban a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján gyermeke életben volt, vagy a 12. hetét betöltött várandósság fennállt és minden más 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti feltétel teljesül. 

Ebben az esetben a kérelem - korábbi elutasítás esetén is - 2023. március 31-ig nyújtható be. A kérelemhez az egyéb dokumentumokon túl mellékelni kell a halvaszületést vagy a magzat elhalását igazoló okiratot, vagy a gyermek halála esetén az ezt tanúsító halotti anyakönyvi kivonatot vagy azok másolatát.

2., A kizárólagosan vagy részben napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje esetében a támogatás 2023. március 31-ig igényelhető, azzal, hogy

a., amennyiben a támogatást nem csak napkollektor, napelemes rendszer telepítésére, cseréjére, hanem azzal együtt egyéb építési felújítási tevékenységre is kívánják igényelni, úgy a napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje kivételével csak olyan építési tevékenység után válhat jogosulttá az igénylő a támogatásra, amelynek megvalósítása és a kapcsolódó számlák kifizetése 2022. december 31-éig megtörtént,

b., az egyéb dokumentumokon túl a kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy azok másolatát:- a napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje kivitelezésére vonatkozó, legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírt vállalkozási szerződést és- a 2022. szeptember 30. napjáig beadott hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolást.