Minden, amit eddig tudni lehet a Zöld hitelről

2021.09.21

Írta: Valkó András, Pénzügyi Mentorok

A bankok gőzerővel készülnek a zöld hitel bevezetésére és elindultak az oktatások is. Elég sok információval gyarapodtunk az elmúlt 1-2 napban, amit szeretnénk Veled is megosztani.

Így készítettünk egy rövid összefoglalót a zöld hitellel kapcsolatosan.

Az alap adatok, amit mindenki ismer:

 • kamat maximum 2,5%-os lesz
 • végig fix kamat
 • maximum futamidő: 25 év
 • maximum hitelösszeg: 70.000.000,- Ft (a CSOK hitelen felül)

Az ingatlan energia felhasználásával kapcsolatban múlt héten látott napvilágot, hogy 90 kwh/nm/év lehet a maximális érték. Korábbi hírek szerint minden BB energia besorolású ingatlan megkaphatja a zöld hitel, a BB besoroláshoz elegendő, ha kevesebb, mint 100 kwh/nm/év az új otthonunk energia felhasználása.

Tehát azon BB besorolású ingatlanok, amelynek az energia felhasználása 90 és 100 kwh/nm/év közé esik, nem lesznek jogosultak az új kedvező hitel felvételére.

A bank az alábbiak szerint ellenőrzi (természetesen ezt Te is le tudod csekkolni):

a) amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az Új lakásnak már rendelkeznie kell energetikai tanúsítvánnyal, úgy az energetikai tanúsítvány alapján,

b) egyéb esetben az ingatlan építészeti-műszaki dokumentációja alapján energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult szakember által készített előzetes energetikai számítást alapul véve azzal, hogy ez esetben a használatbavételi engedély13 megszerzését követően az energetikai tanúsítvány alapján is ellenőrizni szükséges az energiahatékonysági feltételnek való megfelelést.

A hitelcélban volt némi változás (bővülés), ugyanis a kedvező kamatozású hitelt felhasználhatjuk:

 • új ingatlan vásárlásra
 • építésre
 • hitelkiváltásra!

Új lakás építésére nyújtott hitelnek minősül

- építési telek vásárlására és azon Új lakás megépítésre nyújtott ugyanazon hitel azzal, hogy az építési telek Lakáshitelből finanszírozott vételár(része) nem haladhatja meg a Lakáshitel Szerződésben rögzített hitelösszeg 50 százalékát,

- Új lakás meglévő építési telken történő építésére nyújtott hitel, valamint

- a használatba vételi engedéllyel még nem rendelkező (félkész) lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésére, valamint megépítésre (befejezésére) nyújtott ugyanazon hitel.

Új lakásnak minősül - a CSOK rendelet szerinti - a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet 3. § 9. pontjában meghatározott új lakásra vonatkozó elvárásoknak a következők szerint: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

 • az alapozási munkáktól kezdődően - kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható - újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán vagy birtokközpontban található lakóépületet is,

vagy

 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új, önálló társasházi tulajdoni külön lapon nyilvántartott vagy több lakásból álló osztatlan közös tulajdon esetén a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti kizárólagos használati joggal érintett, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, és a következő alpontok szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre:
 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

Az Új lakás vásárlására, vagy építésére nyújtott Lakáshitelből finanszírozható az Új lakáshoz kapcsolódó gépkocsitároló vagy tároló új lakással egyidejűleg történő:

a) vásárlása az új lakással azonos helyrajzi számon, vagy többlakásos lakóépület esetén azonos lakóépületben (annak udvarán, telkén), illetve

b) vásárlása és építése is az Új lakással azonos építési telken.

Egyéb főbb tudnivalók:

 • mindenkinek egy zöld hitele lehet
 • magyar állampolgárok és 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarországon gyakorló külföldi állampolgárok lehetnek
 • négy adós lehet az ügyletben
 • tulajdoni részarány tetszőleges, illetve nem kell minden adósnak tulajdon szerezni
 • utolsó folyósítást követően 10 év bennlakási kötelezettség van (90 napon belül be kell mutatni a lakcímkártyát)
 • haszonélvezet nem lehetséges (kivéve tulajdonos(ok) egyenesági hozzátartozója)
 • többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelenthetik az ingatlant
 • 10 évig nem adható bérbe

Amennyiben bármely előírt feltétel nem teljesül vagy 120 napot meghaladó késedelembe esünk, akkor a zöld hitel átárazódik egy piaci hitellé. Ezen módosított hitel paramétereit a bank az előre meghatározott szerződési feltételek szerint fogja alkalmazni, legyen szó ügyleti kamatról, futamidőről, vagy kamatperiósuról.

Előre meghatározott költségek és átfutási időket kell a bankoknak betartani:

 • kamat max: 2,5% (az előre meghatározott és szabályozott költségekkel a thm lehet több)
 • folyósítási díj: 0,75%, de max 100.000,- Ft
 • elő és végtörlesztés: 1%, de max 30.000,- Ft (LTP-ből díjmentesen lehet)
 • harmadik fél részére fizetendő díjak, költségek:
 • közjegyzői díj,
 • értékbecslési díj/helyszíni szemle díja,
 • tulajdoni lap lekérésének díja,
 • térképmásolat díja,
 • jelzálogjog bejegyzési,
 • törlési díj és
 • a hitel folyósításával összefüggő banki átutalás díja

A fentieken túl azonban a Lakáshitellel összefüggésben semmilyen további kamat, költség, díj, jutalék nem számítható fel!

Bírálati idő, az értékbecslés rendelkezésre állásától:

 • vásárlás esetén 15 munkanap
 • építés esetén 25 munkanap

Amennyiben OTK-val kombináljuk a ZOP-ot, úgy a vásárlás + 5 munkanap, az építkezés + 15 munkanap.

A folyósítási határidő a folyósítási feltételek Adós általi maradéktalan teljesítését követően számított 2 munkanap, illetve az Adós írásbeli kérelme alapján ezt követő időpont.

Amennyiben a fenti hitelbírálati, illetve folyósítási határidőt a hitelnyújtó nem teljesíti, úgy folyósítási díjat nem számíthat fel.

Rendelkezésre tartási idő:

 • a szerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 4 éven (egyösszegű lehívás esetén legfeljebb 3 éven) belül hívhatja le,
 • amennyiben a Lakáshitel célja építési telek vásárlására is akkor 1 éven belül be kell mutatni az építési engedélyt, vagy az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos dokumentációt

Van kérdésed, vagy szükséged lenne segítségre a Zöld hitel ügyintézésben?

Itt veheted fel velünk a kapcsolatot: