A legfontosabb tudnivalók a Start II. programról

2023.07.28

A feltételek


A Programba azon 18 és 64 év közötti magánszemélyek vonhatóak be, akik:

 • vállalkozói szemlélettel, piacképes vállalkozói ötlettel rendelkeznek

 • vállalkozói alapkompetenciáik felmérése érdekében alkalmazott vállalkozói kompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyultak

 • minimum 8 általánost végzett magyar állampolgárok

 • magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek

 • más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek

 • más vállalkozásnak nem vezető tisztségviselői

Az összeg:

 • A "Vállalkozó Start II. Program" pályázat keretösszege 4,5 milliárd Ft, így 1 000 vállalkozás részesülhet támogatásban.

 • A 4,5 millió Ft-os támogatási összegből 3 millió forint bérre és járulékokra fordítható (ez a támogatás 2/3-ad része), a maradék 1,5 millió forintot pedig egyéb eszközbeszerzésre, cégalapításra igényelhetik az érintettek.

 • A pályázati felhívás alapján a folyósítás a támogatói okirat hatályba lépését követő 30. Itt azonban nem tudjuk a teljes összeget megkapni, maximum az 50 %-át utalják 1. részletként. 

Kizáró tényezők

 • felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység;

 • a pályázó mezőgazdasági termelő tevékenységhez igényel támogatást;

 • a pályázó lízing tevékenységhez igényel támogatást;

 • a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni;

 • a benyújtott projekt nem részesülhet más pályázati forrásból;

 • a pályázó végelszámolással, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, kényszertörlési, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggő eljárás alatt áll;

 • a támogatást igénylő személynek közvetlen vagy közvetett többségi befolyása van más vállalkozásban, vagy cégben a kérelem benyújtásakor;

 • a pályázó nem mikro- vagy kisvállalkozást szeretne alapítani;

 • a Program keretében nem támogathatóak a hazai vagy európai uniós forrásokból megvalósuló vállalkozóvá válást támogató programok keretében korábban támogatásban részesülők.


Kötelező vállalások

A pályázó vállalja, hogy:

 • a támogatási időszak után köteles további 12 hónapig fenntartani a vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti;

 • a projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló gazdasági, naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele, eléri a minimum nettó 1.000.000 Forintot;

 • főtevékenysége megegyezik a vállalkozás TEÁOR szerinti, vagy egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenységével, és nem módosítja azt a támogatási időszak alatt;

 • társas vállalkozás alapítása esetén vezető tisztségviselő pozíciót kell betöltenie, és minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie;

 • főállású munkaviszonyban vesz részt a támogatott vállalkozásában.


Szeretnél felkészülten érkezni augusztus 1-jén a regisztrációra.
Jó lenne, ha lenne egy segédleted a kompetencia kérdések megválaszolásához, esetleg szuper lenne, ha valaki segítene felkészülni a személyes interjúra? Akkor ez a csomagunk neked szól.
Ráadásul most 2 csomagot adunk 1 áráért, mert megküldjük ajándékba a Vállalkozásindítás lépésről lépésre tudásanyagunkat is.